Dokumenty

Doporučení k hodnocení nabídek při zadávání veřejných zakázek

obalka--doporuceni-zadavani-verejnych-zakazek-bim-bimnews

Pracovní skupina 02 vytvořila dokument, ve kterém naleznete doporučení k hodnocení nabídek při zadávání veřejných zakázek.

Lukáš Klee píše: „Tento výstup se zabývá zadáváním veřejných zakázek s vazbou na Building Information Modelling (BIM) s důrazem na kvalitativní hodnocení. Přijetí metody BIM do českého stavebnictví není jen o digitalizaci a používání technologických inovací. Zavádění BIM bude po zadavatelích vyžadovat rovněž inovativní přístup k zadávání veřejných zakázek. Díky Doporučení získají zadavatelé návod, jak veřejnou zakázku, kde součástí předmětu plnění bude i BIM, zadat tak, aby za disponibilní prostředky získali maximum hodnoty. Přitom je usilováno o co nejnižší transakční náklady, a to jak na straně zadavatele, tak dodavatele.“

Doporučení představuje zadavatelům (i dodavatelům) funkční alternativu tradičnímu modelu zadávání (výběru na základě nejnižší nabídkové ceny), a to od procesu přípravy zadávacích podmínek, přes výběr dodavatele, až po vlastní realizaci veřejné zakázky.

Lokální kopie dokumentu z 8. 11. 2019
Dokument na webu ČAS

banner-geoslam-300x250
banner-pobidka