Standardy

Datový standard staveb (DSS) má být hotový do konce října 2021, bylo podepsáno memorandum o spolupráci

datovy-standard-staveb-dss-memorandum-2021

Datový standard staveb má zajistit, aby informace do informačního modelu stavby stačilo zadat pouze jednou a data byla v budoucnu k dispozici všem v takové podobě, jakou zrovna potřebují. DSS definuje strukturu dat ukládaných do souboru, k tomu slouží tzv. datové šablony, které popisují konkrétní strukturu informací a vlastností.

Šablony mají postupně vznikat nejen pro konstrukční prvky, ale také pro konkrétní výrobky, ale také i stavební prostory, zóny, stavební entity…

Šablona říká, jaké informace se k objektu váží a jaké vlastnosti má mít. Díky tomu budou moci všichni používat digitální nástroje, na které byli doposud zvyklí, a přitom využívat informací, které k objektům přiřadil již někdo jiný, nebo naopak doplnit informace a vlastnosti, včetně možnosti určit, které z nich jsou pro konkrétní objekt potřeba.

Šablona totiž umožní definovat minimální potřebné množství informací, které je nutné do informačního modelu zadat.

Memorandum o spolupráci na přípravě datového standardu staveb

Dne 21. července 2021 podepsali zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, České komory architektů a Svazu podnikatelů ve stavebnictví memorandum, ve kterém se zavázali k finalizaci datového standardu staveb.

Termín pro dokončení základní verze struktury obsahu – datových šablon DSS pro dílčí digitální informační modely, odpovídající současnému rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je stanoven na 31. října 2021, včetně projednání a schválení obsahu Technickou komisí DSS.

Složení výkonného projektového týmu pro datový standard staveb

Projektová manažerka
Ing. Kateřina Schön

Členové
Ing. Štěpánka Michálková
Ing. Petr Tesař
Ing. Tereza Zubrová
Lucie Martínková

Technická komise

Technická komise je poradní orgán řídicího orgánu pro DSS.

Složení technické komise k 3. srpnu 2021:

Agentura ČAS: Lucie Martínková (projektování)
klíčové agendy státu: Mgr. Jiří Čtyroký (DSŘ+DTM)
nominant SFDI: Ing. Martin Sirotek
nominant ČKA: Ing. Aleš Marek
nominant ČKAIT: Ing. Radim Loukota
nominant SPS: Ing. Karel Vonka
nominant MPO: Ing. arch. Romana Darmovzalová
nominant czBIM: Ing. Rudolf Vyhnálek

banner-geoslam-300x250
banner-pobidka