Standardy

Datový standard staveb DSS má vydánu první část, použitelnou v dokumentaci pro stavební povolení

datovy-standard-staveb-dss-1

Kateřina Schön, vedoucí výkonného projektového týmu agentury ČAS pro datový standard staveb (DSS) oznámila, že byla vydána první část DSS. Využití má v dokumentaci pro stavební povolení (DSP).

Datový standard staveb (DSS) je soubor požadavků na negrafické informace (vlastnosti) o stavbě spolu s požadavky, jak bude stavba, nebo její dílčí části, graficky modelována.

První část vydaného datového standardu staveb je prozatím určena pro využití zadavateli veřejných stavebních zakázek zprostředkovaně.

Zaměřuje se zejména na účely užití generálními projektanty a jejich profesanty. Je to ostatně dáno i tím, že právě projektanti mají, díky možnostem současných CAD/BIM systémů, s prací v digitálním světě již velké zkušenosti.

Aktuálně vydaná část DSS je proto určena pro stupeň projektové dokumentace označené jako DSP – minimum a veřejní zadavatelé ji mohou využít ve svých BIM protokolech ke specifikaci účelů užití koordinace a vytvoření výkresové dokumentace.

Obě tato užití jsou velmi důležitá pro fázi přípravy podkladů pro stavební povolení.

Vydání první části DSS je prvním, avšak důležitým krokem, který je odrazem zvýšené pozornosti věnované přípravě celého datového standardu staveb.

Spolupráce s dalšími profesními organizacemi tím v žádném případě nekončí, spíše naopak. Již nyní běží diskuse nad podobou datového standardu staveb, určeného pro využití při přípravě dokumentace pro území rozhodnutí (DUR) a dalších částí v podobě dokumentace pro provedení stavby (DPS).

Principy tvorby digitálního modelu stavby pro pilotní projekty dokumentace pro stavební povolení – minimum – pro novostavby
DSS požadované minimum DSP – pro novostavby

banner-geoslam-300x250
banner-pobidka