Akce

Konference BIM ve stavebnictví 2021 začátkem září v Praze

bim-ve-stavebnictvi-2020

Počátkem září se v Praze uskuteční sedmý ročník konference BIM ve stavebnictví 2021.

Ve dnech 2. a 3. září 2021 se v prostorách Nadace ABF (Václavské náměstí 833/31, Praha 1) uskuteční setkání, uspořádané Nadací ABF, MPO, ČAS a SPS, ve spolupráci s ČKAIT, MMR, ČSSI, SIA ČR, ČVUT, CZ.BIM, SEVEN, ČKLOP a za podpory dalších partnerů i odborných partnerů konference.

Konference je určena pro projektanty, architekty, stavebníky, stavební dodavatele, výrobce stavebních hmot a výrobků, úředníky dotčených orgánů a organizací státní správy, facility managery a odborné pedagogy, developery, zástupce samospráv, akademiky i studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol.

Zároveň bude konference přenášena on-line na ABF streamu (pouze pro registrované účastníky).

Program 1. den – panely

1. Digitální Česko a BIM

Koncepce BIM – součást digitalizace veřejného sektoru – Karel Havlíček
Digitální stavební řízení – aktuální stav příprav, využívání BIM – MMR
BIM součást Digitálního Česka – Vladimír Dzurilla
Stav a plán zavádění BIM pro dopravní stavby – Zbyněk Hořelica
Aplikace mezinárodní standardizace – klíč k digitalizaci, Zdeněk Veselý

2. Klíčové oblasti výstupů Koncepce BIM pro praxi

Celkový přehled výstupů, jejich využitelnosti a plán dalších činností – Jaroslav Nechyba
Datový standard staveb a klasifikační systém – Kateřina Schön
Český smluvní standard a BIM protokol – Lukáš Klee
Strategie zavedení BIM do organizace – Růžena Kentošová
Technické normy a jejich využití v praxi – Štěpánka Tomanová
Vzdělávání – platforma EDUBIM a střední školy – Lucie Švamberková

3. Představení vystavovatelů miniExpa BIM 2021 / krátké prezentace

4. Panelová diskuse k dopolednímu programu

Moderovaná diskuse pozvaných odborníků a účastníků konference k jednotlivým tématům dopoledního programu. Panel bude moderovat Jaroslav Nechyba a účast v něm přislíbili: Petr Serafín, Jiří Čtyroký, Kateřina Schön, Lukáš Klee, Štěpánka Tomanová

5.Využití BIM v praxi

Blok prezentující jednotlivá řešení a technologie, které jsou již reálně využívány v prostředí českých staveb. Blok bude připraven ve spolupráci s vypisovatelii a jednotlivými aktéry staveb účastnících se celorepublikové prestižní přehlídky Stavba roku.

Program 2. den – workshopy

1. Koncepce BIM – spolupráce s profesními a zájmovými organizacemi

Blok připravený ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, ve kterém vystoupí zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví, profesních komor ČKAIT a ČKA. Součástí bloku bude i pohled zástupců české komory mezinárodní organizace buildingSmart International.

2. Pilotní projekty – ukázky částí metody BIM z reálných projektů

Nadace ABF ve spolupráci s vypisovateli Stavby roku připravují blok ukazující konkrétní zkušenosti českých firem z reálných pilotních projektů soukromého i veřejného sektoru.

3. Datový standard staveb (DSS)

Blok připravený ve spolupráci s Agenturou ČAS s prostorem pro diskusi a dotazy účastníků. Cílem workshopu je detailněji ukázat na praktických situacích využití základního společného digitálního jazyka v podobě DSS a klasifikačního systému CCI. Součástí workshopu budou i následující témata:

Základní principy – jeden DSS pro pozemní, DI a TI stavby – Kateřina Schön
Účely užití – eGovernment, veřejný zadavatel, dodavatelé
Návaznost DSS na klasifikační systém CCI a jeho využití – Jiří Buneš
Požadavky zadavatele – adaptace přílohy BIM protokolu – Lucie Martínková

4. Zavedení BIM do organizace – veřejné i soukromé

Blok připravený ve spolupráci s Agenturou ČAS na téma jak začít a především jaké kroky zvolit pro úspěšný start digitální transformace organizace. Součástí bloku budou zajímavá témata v podobě společného datového prostředí (CDE), jak si udělat finanční analýzu přínosů BIM, jak pracovat s lidmi při prosazování změny. V bloku budou představeny i konkrétní příklady organizací, které jdou cestou strategického rozvoje.

Strategie zavedení BIM do organizace – Růžena Kentošová
Zavedení společného datového prostředí –Jaroslav Nechyba
Konkrétní příklady strategie zavedení BIM u veřejných zadavatelů
Finanční analýza přínosů BIM – Růžena Kentošová

5. Propojení vzdělávání na vysokých školách s praxí – diskusní panel platformy EDUBIM

Platforma EDUBIM vznikla v roce 2020 z iniciativy Agentury ČAS a sdružuje zástupce odborných vysokých škol z celé ČR, doplněné zástupci středních odborných škol a aktivními zástupci soukromého sektoru podporujících propojení vzdělávání s praxí.

Miniexpo BIM 2021

Konferenci bude doprovázet po oba dva dny výstava Miniexpo BIM 2021, na které představí svá komerční řešení a produkty partneři BIM ve stavebnictví 2021.

Registrace na konferenci

Pořadatelé mají registrační formulář na této adrese.

banner-geoslam-300x250
banner-pobidka