Komunita

Větší provázanost BIM a dalších digitálních agend státu má zajistit přesun meziresortní pracovní skupiny pod radu vlády pro informační společnost

ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-koncepce-bim

Meziresortní pracovní skupina pro zavádění metody BIM v ČR (dále jen „PS BIM“) byla založena 1. srpna 2019 za účelem zajištění koordinace a komunikace při plnění vládní Koncepce zavádění metody BIM v ČR (dále jen „Koncepce“) mezi subjekty veřejné, soukromé a akademické sféry.

Součástí plnění Koncepce je i zajištění vazby BIM na ostatní digitální agendy státu.

Proto Ministerstvo průmyslu a obchodu požádalo o transformaci PS BIM a jejích stálých výborů, tj. Koordinační skupiny pro zavádění metody BIM v ČR (dále jen „KS BIM“) a Koordinační skupiny veřejných zadavatelů pro zavádění metody BIM v ČR (dále jen „KS VZ“) pod Radu vlády pro informační společnost (dále jen „RVIS“).

Této žádosti dne 21. ledna 2021 předseda RVIS a vládní zmocněnec pro digitalizaci Ing. Vladimír Dzurilla vyhověl a zřídil v působnosti Výkonného výboru pro Informační koncepci ČR Pracovní výbor pro zavádění metody BIM v ČR.

Předsedou jmenoval Ing. Petra Serafína, ředitele Odboru stavebnictví a stavebních hmot a místopředsedou Ing. et Ing. Michaela Pascala Večeře, vedoucího Oddělení rozvojových projektů ve stavebnictví.

Pracovní výbor ve stejném obsazení naváže na činnost PS BIM. V působnosti pracovního výboru byly zřízeny stálé pracovní skupiny pro zadavatele a veřejné zadavatele nahrazující původní KS BIM a KS VZ. Od zařazení PS BIM a jejích stálých výborů pod RVIS si Ministerstvo průmyslu a obchodu slibuje větší koordinaci při zavádění metody BIM s celkovým procesem digitalizace veřejných agend a pevnější zakotvení BIM mezi nimi.

Zastoupení organizací v meziresortní pracovní skupině

Pracovní skupina pro zhotovitele se skládá z těchto členů (včetně předsedy a místopředsedy):

Ministerstvo průmyslu a obchodu – 2 členové
Česká agentura pro standardizaci – 2 členové
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – 2 členové
Ministerstvo pro místní rozvoj – 2 členové
Státní fond dopravní infrastruktury – 1 člen
Česká asociace konzultačních inženýrů – 1 člen
Česká komora architektů – 1 člen
Odborná rada pro BIM – 1 člen
Sdružení pro výstavbu silnic – 1 člen
SIA ČR – Rady výstavby – 1 člen
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR – 1 člen

Pracovní skupina pro veřejné zadavatele se skládá z těchto členů (včetně předsedy a místopředsedy):

Ministerstvo průmyslu a obchodu – 2 členové
Česká agentura pro standardizaci – 2 členové
Ministerstvo pro místní rozvoj – 2 členové
Ministerstvo vnitra – 1 člen
Ministerstvo dopravy – 1 člen
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – 1 člen
Ministerstvo kultury – 1 člen
Ministerstvo životního prostředí – 1 člen
Ministerstvo obrany – 1 člen
Ministerstvo financí – 1 člen
Ministerstvo zemědělství – 1 člen
Ministerstvo práce a sociálních věcí – 1 člen
Ministerstvo zdravotnictví – 1 člen
Ministerstvo zahraničních věcí – 1 člen
Úřad vlády České republiky – 1 člen
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – 1 člen
Český úřad zeměměřický a katastrální – 1 člen
Národní památkový ústav – 1 člen
Státní fond dopravní infrastruktury – 1 člen
Ředitelství silnic a dálnic – 1 člen
Správa železnic – 1 člen
Ředitelství vodních cest – 1 člen
Asociace krajů ČR – 2 členové
Svaz měst a obcí ČR – 1 člen
Svaz měst a obcí ČR – Komora statutárních měst – 1 člen
Magistrát hl. m. Prahy – 1 člen
Středočeský kraj – 1 člen
Jihočeský kraj – 1 člen
Plzeňský kraj – 1 člen
Karlovarský kraj – 1 člen
Ústecký kraj – 1 člen
Liberecký kraj – 1 člen
Královéhradecký kraj – 1 člen
Pardubický kraj – 1 člen
Kraj Vysočina – 1 člen
Jihomoravský kraj – 1 člen
Olomoucký kraj – 1 člen
Zlínský kraj – 1 člen
Moravskoslezský kraj – 1 člen
České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební – 1 člen
České vysoké učení technické v Praze – Fakulta architektury – 1 člen
Vysoké učení technické v Brně – 1 člen
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – 1 člen

 

banner-geoslam-300x250
banner-pobidka