Komunita Akce

CzBIM chystá první setkání, zaměřené na OpenBIM

bimnews-f-001

Od letošního března je v České republice prostřednictvím Odborné rady pro BIM (czBIM) zastoupena mezinárodní organizace buildingSMART.

BuildingSMART stojí za vytvořením souborového formátu IFC pro výměnu dat v BIMu a v obecné rovině se snaží o standardizaci v oblasti BIM.

BuildingSmart například certifikuje komerční softwary, zda odpovídajícím způsobem umějí pracovat s výměnným formátem IFC. Organizace prosazuje myšlenku tzv. openBIM, jejímž cílem je napomoci digitalizaci stavebnictví.

Principy openBIM vytvářejí otevřené a transparentní prostředí pro všechny účastníky celého životního cyklu staveb.

Organizátoři setkání plánují, že na setkání zazní

  • Co je u nás v rámci buildingSMART v plánu?
  • Kdy přijde první certifikace pracovníku v oblasti BIM?
  • Jak se vyvíjí datový standard SNIM?
  • Proč je CDE důležité a jaká je jeho vazba na GIS?
  • Jak se můžete zapojit do standardizace?
  • Co a k čemu je openBIM?

Akce, nazvaná openBIM_openMIND, se uskuteční online ve čtvrtek 10. června 2021 od 10 do 12 hodin.

Registrace na akci openBIM_openMIND

banner-geoslam-300x250
banner-pobidka