Software

Armacell představil novou verzi BIM pluginu pro Autodesk Revit

armacell-izolace-bim-plugin-autodesk-revit-f

Společnost Armacell poskytuje projektantům nástroje pro automatickou aktualizaci dokumentace nebo sestavování přesných soupisů požadovaných materiálů již od roku 2011.

Nová verze pluginu od tohoto výrobce izolačních materiálů pro program Autodesk Revit představuje další krok směrem k efektivnějšímu plánování izolace různých soustav, a ještě větší výhodu v porovnání s tradičními projekčními metodami.

Vylepšení práce projektanta

Projektování s pomocí BIM umožňuje vytvořit celkový digitální model budovy včetně podrobných informací o používaných materiálech a jejich vlastnostech. Jedná se o „první stavbu“, jež dovoluje odhalit potencionální rozpory mezi soustavami a přesně odhadnout náklady na plánované práce.

V zemích, které jsou považovány za země s nejvyšší úrovní projekčních metod, je technologie BIM využívána až 56 procenty projektantů (Nizozemsko), a v jiných státech, jako je Velká Británie, je tato technologie zákonným požadavkem při přípravě dokumentace pro velké veřejné projekty.

Projektování na digitálním modelu automaticky upozorní na problémy a umožní najít jejich optimální řešení, jež by v případě již probíhající fyzické stavby nebylo možno provést, případně by bylo mnohem nákladnější.

Technologie BIM přinášejí zlepšení nejen pro neobvyklé nebo velké projekty. Nabízí užitečné řešení i pro menší, standardní projekty. Díky pluginu společnosti Armacell zahrnují dostupné funkce i automatické přidání izolačních vrstev na potrubí a rozvody v souladu s parametry zadanými na vstupu, nebo aktualizaci všech použitých izolačních materiálů jedním kliknutím myši. To pro projektanty bezkonkurenční výhodou.

Přesné cenové odhady a ušetření času při projektování

Nejnovější verze pluginu pro Autodesk Revit vyvinutého společností Armacell umožňuje efektivnější navrhování sanitárních systémů a poukazuje v reálném časem – během modelování – na jakékoli rozpory, které by při klasických projekčních postupech byly pravděpodobně odhaleny až ve fázi realizace stavby.

Přínosy získané z využívání technologie BIM při projektování jsou mimo jiné popsány ve studii, kterou vypracovalo centrum CIFE (Center for Integrated Facilities Engineering) při americké Stanfordově univerzitě.

Využití metody BIM snížilo rozsah neplánovaných změn na staveništi o výrazných 40 procent a cenové odhady byly provedeny s přesností tři procenta oproti skutečným nákladům (přičemž typicky přestavuje u velkých objektů podhodnocení nákladů 80 procent). To jsou nesporné výhody z pohledu investora.

Pro projektanta hraje stejně důležitou roli zkrácení času pro provedení jednotlivých úkonů:
– odhad ceny použitých materiálů
– využití technologie BIM ve výše uvedené studii ušetřilo až 80 procent času v porovnání s tradičními postupy při projektování.

screenshot-armacell-izolace-bim-plugin

Armacell v procesech BIM

Armacell pomáhá projektantům tím, že poskytuje digitální BIM modely jak ve formátu RVT, tak ve formátu IFC, a také umožňuje díky pluginu automaticky přidávat předem nakonfigurovanou izolaci. Díky tomu lze v modelu Revit navrhovat potrubí a vzduchotechnické rozvody okamžitě včetně předem definované izolace. Je možné individuálně nadefinovat vrstvy izolace jak pro jednotlivé druhy soustav, tak pro jednotlivé potrubní materiály a konkrétní průměry.

Jakmile je to provedeno, může být návrh zároveň importován i do následných projektů. Konfigurace druhů a tlouštěk izolace může být provedena také na dokončeném modelu instalací pomocí aktualizačního nástroje.

Toto řešení se může hodit i pro změny v projektu zahrnující například použití jiného typu izolace nebo změnu průměru potrubí. Aktualizace umožňuje automatické upravení typu a tloušťky izolace ve všech částech soustavy nastavením nových parametrů. To šetří čas, ale zároveň eliminuje riziko vzniku chyb – celý proces za projektanta provede plugin.

Nejnovější verze pluginu obsahuje aktualizovanou databázi všech produktů Armacell nabízených na polském a evropských trzích.

Databáze v pluginu obsahuje aktuální data o jednotlivých druzích izolace, a také komplexní údaje o vlastnostech, osvědčeních a schváleních jednotlivých dostupných materiálů přímo z projektu v reálném čase.

V poslední verzi pluginu je přepracována záložka s informacemi tak, aby nabízela ještě lepší přístup ke všem technickým parametrům, jako je požární třída, tepelná vodivost, minimální a maximální teplota prostředí, hodnota odolnosti proti prostupu vodní páry a ekologická prohlášení EPD související s konkrétním výrobkem.

Plugin zároveň umožňuje vytváření kompletních seznamů použitých materiálů, včetně desek tvořících část vícevrstvého systému. Takto získaná data mohou být také importována do jiných programů, jako je Excel, pro účely dalšího zpracování.

Plugin je k dispozici ke stažení a volnému použití zdarma na webu www.armacell.com. Nejnovější verze tohoto softwaru funguje s verzemi programu Autodesk Revit 2022, 2023 a 2024.

armacell-bim-plugin-web

/ zdroj tisková zpráva společnosti Armacell

banner-geoslam-300x250
banner-pobidka