Legislativa

Pro datový standard staveb bylo podepsáno memorandum o spolupráci

memorandum-datovy-standard-staveb-f

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Česká komora architektů (ČKA) podepsaly 13. srpna 2020 společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) Memorandum o spolupráci na přípravě datového standardu staveb.

Na základě této dohody vznikne expertní skupina, která bude mít sedm členů – tři budou zastupovat ČKAIT, dva ČKA a dva ČAS. Úkolem expertní skupiny bude vytvořit sadu tak zvaných datových šablon pro Datový standard staveb (DSS) v raných fázích životního cyklu staveb a částečně i jejich obsah.

Datový standard staveb je jedním z pilířů digitalizace stavebnictví a otevírá cestu k digitálnímu stavebnímu řízení.

Datový standard staveb by měl umožnit všem stavebním profesím během životního cyklu stavby pracovat s digitálními daty, zejména s informačním modelem stavby BIM.

V memorandu se všechny strany dohodly na vytvoření expertní skupiny, která připraví jednu z klíčových částí obsahu Datového standardu staveb – strukturu a přehled informací vyžadovaných právními předpisy pro fázi povolování stavby.

Datové šablony a v nich obsažené vlastnosti budou definovat strukturu dat ve výměnném formátu IFC, který je v současnosti jediným plošně používaným otevřeným formátem pro práci s daty ve stavebnictví.

Práci na této části datového standardu staveb by expertní skupina měla dokončit do 30. listopadu 2020. V roce 2021 mají být výsledky její práce využity při dalším rozšíření a úpravách datového standardu podle požadavků připravovaného digitálního stavebního řízení a případně i podle budoucích změn souvisejících s připravovanou rekodifikací stavebního práva.

Proč stavebnictví potřebuje datový standard staveb

Důvody pro vytvoření datového standardu staveb (DSS) popisuje Tomáš Prokeš, zástupce ředitele odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci:

„V každém kroku životního cyklu stavby dokáže DSS zvýšit srozumitelnost informací a tím uspořit práci. Využití šablon různých datových objektů informačních modelů staveb může snížit počet chyb a odstranit některá nedorozumění, která by mohla na stavebníky v budoucnu čekat. Již dnes vzniká většina dat ve stavebnictví digitálně. Každá profese ale používá jiné softwarové nástroje či aplikace, a tak musí být ty samé informace často mnohokrát zpracovávány.

Tím, že DSS definuje strukturu digitálních dat, bude možné pracovat s jedněmi daty napříč všemi stavebními profesemi. Od zadavatele a projektanta, přes stavební firmu, až po společnosti spravující již hotovou stavbu. A pochopitelně i vlastníka stavby a jejího provozovatele. Informační model stavby bude moci být výhledově využit i během stavebního řízení, které se tak výrazně zrychlí a zefektivní.“

podpis-memorandum-datovy-standard-staveb-srpen-2020-bimnews
Memorandum o spolupráci na datovém standardu staveb bylo podepsáno 13. srpna 2020 / foto archiv České agentury pro standardizaci

 

banner-geoslam-300x250
banner-pobidka