Software Legislativa

Nový klasifikační systém CCI

klasifikacni-system-cci

Česká republika se stala iniciátorem vzniku nového klasifikačního systému CCI (Construction Classification International) pro BIM na evropské úrovni. Společný klasifikační systém zajistí jednotné pojmenování všech prvků stavby, které bude srozumitelné napříč obory i různými používanými programy. Zjednodušeně řečeno, zásuvka bude vždy zásuvka, ať ji již ve svém počítači a programu otevře projektant, investor, správcovská firma nebo kdokoli další. Mezinárodní spolupráce navíc rozšíří jeho využívání i do dalších zemí (nejen) EU.

Vytvoření klasifikačního systému zajišťuje shodné pojmenování všech prvků stavby. Díky aktivitě odboru Koncepce BIM v rámci České agentury pro standardizaci se Česká republika stala společně s dalšími zeměmi spolutvůrcem nového mezinárodního klasifikačního systému CCI. Dohoda o jeho vzniku bude podepsána v nejbližších dnech.

Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci, říká: „Nemusíme tak licencovat cizí klasifikační systémy ani platit veškeré náklady související s vývojem vlastního. Naopak díky mezinárodní spolupráci a dohodě o poskytování tohoto klasifikačního systému bez dalších poplatků může dojít k jeho rozšíření i do dalších zemí. V současné době probíhají jednání o přistoupení dalších zemí nejen EU. To usnadní do budoucna sdílení digitálních dat i napříč zeměmi. Pro české firmy z oboru stavebnictví se tak může otevřít prostor i na jiných trzích.“

Jaroslav Nechyba doplňuje, že příprava klasifikačního systému CCI je přímou stezkou k užívání datového standardu staveb. Ten umožní jednodušší sdílení digitálních stavebních dat. Dohoda o mezinárodní spolupráci na vzniku CCI z nás dělá jednu z čelných zemí na cestě ke Stavebnictví 4.0. Nebudeme již jen pasivními uživateli nějakého systému, ale budeme se aktivně podílet na jeho vývoji, a tak zajistíme, že bude plně vyhovovat potřebám českých firem.

banner-geoslam-300x250
banner-pobidka