Legislativa

Stavební zákon byl novelizován, do roku 2027 lze v některých případech předkládat dokumentaci zpracovanou podle dosavadních předpisů

stavebni-zakon-novela-2023-f

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) informovala o novele stavebního zákona.

Novela posouvá nabytí účinnosti Nového stavebního a Změnového zákona a tím i změny Autorizačního zákona, vycházející z části sedmé novelizovaného Změnového zákona dle jeho části třicáté bodu 15, namísto července 2023 až k 1. lednu 2024.

Novelizující zákon byl podepsán prezidentem republiky dne 22. května 2023.

Vydáním ve Sbírce zákonů 5. června 2023 nabyla novela platnost a k 1. červenci 2023 nabývá účinnost.

Nový stavební zákon (NSZ) nabývá účinnost postupně.

K provedení NSZ následně procházejí postupně přípravou a vyhlašováním vyhlášky o požadavcích na výstavbu a o dokumentaci staveb. První z jmenovaných byla 23. června 2023 prostřednictvím Eklep předána ČKAITu k připomínkám v mezirezortním připomínkovém řízení.

Vyhrazené stavby se budou povolovat už podle NSZ od 1. ledna 2024. Podle novelou upravených přechodných ustanovení k územnímu plánování a stavebnímu řádu pro stavební řízení bude kromě vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 pro ostatní stavby den nabytí účinnosti NSZ 1. července 2024.

Až do 30. června 2027 bude možné v řadě řízení uvedených v § 329 NSZ předložit i dokumentaci zpracovanou podle dosavadních právních předpisů.

Tuto posoudí stavební úřad podle dosavadních předpisů a správní řízení takto započatá budou také podle dosavadních předpisů i dokončena.

/ zdroj ČKAIT

banner-geoslam-300x250
banner-pobidka