Akce

Jak se používá BIM pro FM v ČSOB. 6 přednášek na semináři BIM a facility management

bim-pro-fm-facility-management-feat

Odborná rada pro BIM pořádá 23. ledna 2020 v Praze seminář nazvaný „BIM a FM“, tedy jak se BIM dá používat ve spojení se systémy pro facility management.

Program semináře

Využití BIM pro FM v ČSOB
Tomáš Filip, Československá obchodní banka, a. s.

Jak to šlo, co se podařilo, co se nepodařilo, jaké jsou plány pro další budovy ČSOB.

Praktický příklad významného správce majetku v ČR
Jakub Bican, CAD Studio s.r.o.

Definice požadavků na model (EIR) s ohledem na FM praxi
organizační a technické předpoklady pro udržitelnost modelu během provozu budovy

Přenos dat z grafické části PD do databáze FM
Dalibor Veselý, Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o.

Téma pojednává o možnostech přenosu informací z modelu obsahujícího BIM grafická data, vznik databázové struktury FM a následnou trvalou obousměrnou synchronizaci.

Reálná ukázka spojení řídícího systému BMS-MAR Wago s BIM modelem
Roman Vacek, WAGO-Elektro spol. s r.o.

Možnost zobrazení aktuálních provozních hodnot a alarmů.

Prezentace procesu tvorby BIM modelu pro správu, užívaného společností JAMPL-PSV
Lukáš Staník, JAMPL-PSV s.r.o.

Cílem vyvíjeného interního procesu je zjednodušit tvorbu a přípravu BIM modelu pro účely facility managementu, prováděného za pomoci Revitu nebo aplikace BIM.Point (a podobných) tak, aby obsluhu zvládl uživatel neprojektant, a to takovým způsobem, aby nebylo nutné při běžných změnách zasahovat do stavebního modelu.

Jádrem procesu je vytvoření nové vrstvy speciálních rodin ve fázi přípravy modelu v Revitu. Data důležitá pro FM jsou zanesena přímo do těchto rodin, případně vázána na tyto rodiny v dalších aplikacích. Rodiny jsou nezávislé na stavebním modelu, není tedy nutné parametry neustále zapracovávat do jednotlivých rodin stavebního modelu, které uživatel postupně do modelu přidává z různých zdrojů. Logické dělení dat vhodné pro stavební model navíc nemusí být stejné, jako logické dělení dat pro správu a tyto rodiny pak nutně nemusí kopírovat strukturu stavebního modelu.

Smyslem prezentace je především konfrontovat náš proces se zkušeností jiných uživatelů a získání nových podnětů. Dále chceme rozpoutat debatu o vytvoření můstku mezi rodinami pro FM a rodinami ve stavebním modelu, který by zajistil vyšší konzistenci dat.

BIM-FM zkušenosti z běžících projektů
Tomáš Krajčinovský, BIM.POINT

Jak se s BIM při provozu budovy vypořádávají správci různých typů objektů.

Přihlášení na seminář BIM pro FM

Přihlásit se na seminář BIM pro FM, který v Praze 23. ledna 2020 pořádá Odborná rada pro BIM, můžete přímo na stránkách czBIM.

/ úvodní foto VitVit, Wikipedia

banner-geoslam-300x250
banner-pobidka