Software

Nový BIM plugin Armacell pro Autodesk Revit usnadňuje projektování izolace potrubí a vzduchotechniky

bim-plugin-armacell-autodesk-revit-projektovani-izolace-rozvodu-a-vzduchotechniky-b

Projektování rozvodů v budově je úkolem, který vyžaduje spoustu práce, široké znalosti a vysokou míru přesnosti a také dokonalou znalost produktů dostupných na trhu.

Ve snaze usnadnit práci profesionálům vytvořila společnost Armacell speciální plugin pro BIM software Autodesk Revit. Bezplatný plugin k navrhovaným rozvodům automaticky přidává izolaci s parametry nastavenými tak, aby odpovídaly dané rozvodové soustavě.

Technologie ve službách projektantů

Nový koncept řízení investic ve všech fázích procesu by nebyl možný bez speciálního softwaru, který umožňuje uplatnění tohoto konceptu v praxi.

Jedním z často používaných softwarů je Autodesk Revit, což vedlo společnost Armacell k rozhodnutí vyvinout speciální plugin podporující projektování izolačních systémů.

Chcete-li v základním programu Autodesk Revit vytvořit model izolace, tak musí projektant ručně zadat všechny parametry izolace nebo použít externí knihovny výrobců a speciální platformy pro BIM. Tento postup je však časově velmi náročný a může vést k různým chybám.

Nový plugin od firmy Armacell uvedený proces vylepšuje, protože při vytváření rozvodových systémů v BIM modelu umožňuje v Revitu automaticky přidávat technickou izolaci.

Jinými slovy: projektant může v programu s pomocí pluginu vytvářet potrubní a vzduchotechnické soustavy s tím, že je pro ně obratem konfigurována izolace. Projektant se tedy nemusí k procesu izolování vracet až poté, co bylo naprojektováno samotné potrubí nebo vzduchotechnické rozvody.

To nejen usnadňuje práci, ale zároveň fakticky zkracuje čas pro její provedení a také eliminuje potencionální výrobní chyby.

bim-model-a-realita-2

Nový plugin pro Autodesk Revit od společnosti Armacell v praxi

Technická izolace potrubí a vzduchotechnických rozvodů v budovách musí být navržena tak, aby její tloušťka umožňovala splnění daných technických požadavků. Podle teorie aplikované na potrubí platí, že tloušťka izolace závisí na druhu rozvodné soustavy (např. ústřední vytápění, domácí rozvod teplé vody, chlazené vody) a na průměru trubky a jejím umístění (uvnitř nebo vně budovy, ve zdi nebo v podlaze).

V praxi se pak často ukazuje, že pro splnění přísných předpisů se izolace musí skládat z několika vrstev, protože její určená tloušťka přesahuje maximální parametry hadic, které jsou na trhu dostupné.

Pomocí základních funkcí v Autodesk Revitu nelze v BIM návrhu přidávat vrstvenou izolaci. Proto firma Armacell, která se izolacemi zabývá, vytvořila BIM plugin, který je určen pro projektování technické izolace, která vyhovuje předpisům. V BIM pluginu je projektování mimořádně rychlé a jednoduché, a to včetně vícevrstvých řešení.

Projektantova role na začátku spočívá v konfiguraci: volbě soustavy, která se má izolovat, potrubního materiálu, že kterého bude vyrobena a stanovení minimální tloušťky izolace pro zvolenou potrubní soustavu nebo průměry trubek. Pro každé průměry potrubní soustavy musí projektant také definovat vrstvy izolačního materiálu. Později se může soustředit pouze na kreslení potrubí, armatur a vzduchotechnických rozvodů.

Izolační výrobky Armacell s definovanými parametry jsou prostřednictvím nového pluginu přidány automaticky. Jakmile je v projektu uložena konkrétní konfigurace, může ji projektant použít i pro budoucí práci. Pokud je nutné model pozměnit, například změnit vnější průměr trubky, provede funkce „Aktualizovat“ příslušnou úpravu automaticky.

Z hlediska projektanta i zadavatele je důležité, že lze kdykoli kliknutím na tlačítko „Info“ ověřit informace o izolaci navržené pro vybraný objekt (včetně třídy reakce na oheň, tepelné vodivosti, minimální a maximální teploty při montáži, koeficientu propustnosti vodních par).

Pokud je použita funkce „Kusovník“, lze snadno vytvořit kompletní zadání izolace použité na potrubí a vzduchotechnické rozvody v daném systému, včetně vícevrstvé izolace potrubí a tvarovek. Plugin následně vypočítá množství, která jsou potřebná pro izolaci tvarovek. To vše je stanoveno v procentech na základě dlouholetých zkušeností společnosti Armacell.

Kde stáhnout plugin pro Autodesk Revit

Nový plugin modul pro program Autodesk Revit od Armacellu se dá používat ve Windows 7 a Windows 10 a můžete jej využít v Revitu ve verzích 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 (přičemž můžeme předpokládat, že s novými verzemi Revitu bude BIM plugin nadále aktualizován).

Díky tomu, že plugin od firmy Armacell je použitelný v 18 jazykových verzích, tak vyhovuje projektantům z většiny evropských zemí.

Lokální verze pluginu navíc obsahují výrobky Armacell dostupné v příslušném regionu, takže projektant vždy pracuje s reálně dostupnými izolačními hadicemi a deskami, a ne s tzv. „generickou izolací“, jak je občas vidět.

Plugin firmy Armacell lze zdarma stáhnout na webu Autodesku nebo přímo z webu firmy Armacell.

banner-geoslam-300x250
banner-pobidka